ตรวจสุขภาพ

ความรู้รอบตัวกับการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีคืออะไร?

การตรวจสุขภาพประจำปี คือ การตรวจเช็คร่างกายเพื่อประเมินสุขภาพของต้นเองสำหรับผู้ที่ร่างกายอยู่ในภาวะปกติหรือไม่มีอาการอะไรแสดงออกมา โดยจะตรวจทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะให้วัคซีนและให้คำปรึกษาสุขภาพกับผู้ที่ได้รับการตรวจ และถ้าตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกๆ จะก็สามารถรักษาให้หายได้ง่ายกว่าการปล่อยทิ้งไว้นานๆ แล้วมาตรวจเจอทีหลัง

การตรวจสุขภาพนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามสุขภาพของผู้มาตรวจ

ประเภทแรกคือ ผู้ที่ไม่มีโรคและไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆ เลย ก็จะตรวจประเมินตามปกติคือ มีการวัดความดัน ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ตรวจสายตา ตรวจการได้ยิน ตรวจปัสสาวะ เจาะเลือดเพื่อตรวจระดับน้ำตาล ไขมันและความเข้มข้นของเลือด บางที่อาจมีการตรวจเต้นนมสำหรับสตรี ตรวจเชื้อHIV และมะเร็งปากมดลูก โดยจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาทะยักและคอตีบทุกๆ 10 ปีด้วย

ประเภทที่สองคือ ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคต่างๆ นอกจากจะตรวจประเมินเหมือนคนปกติแล้วยังต้องมีการตรวจประเมินปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากมีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจก็จะมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วย

ก่อนที่จะมาตรวจสุขภาพนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมตัวกันก่อน โดยเราต้องทราบก่อนว่าเราจะตรวจอะไรบ้าง เช่น

  • ถ้าตรวจเลือดเพื่อเช็คโรคเบาหวานก็ต้องงดน้ำและอาหารก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ส่วนเช็คไขมันต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
  • ถ้าเช็คความดัน ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในคืนก่อนตรวจสุขภาพเพราะอาจทำให้ค่าความดันสูงกว่าปกติ
  • ถ้าตรวจปัสสาวะ ผู้หญิงควรตรวจปัสสาวะก่อนหรือหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน เพื่อไม่ให้มีเลือดปนในปัสสาวะ
  • ถ้าหากอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ ไม่ควรทำเอกซเรย์เด็ดขาด เพราะอาจส่งผลต่อเด็กในท้องได้

สำหรับการเลือกเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพนั้นโรงพยาบาลก็จะมีแพ็คเกจโปรแกรมแตกต่างกันไป และยิ่งถ้าใช้บัตรเครดิตที่มีโปรโมชั่นร่วมกับโรงพยาบาลแล้วก็จะยิ่งได้ส่วนลดและสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดให้ดีก่อนเลือกโปรแกรมสุขภาพ เพราะนอกจากจะได้ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วยังลดค้าใช้จ่าบยของเราอีกด้วย